Αμεσότητα & Επαφή
Η Νατάσα Παζαΐτη φροντίζει ώστε να υπάρχει απόλυτη εμπιστοσύνη στη σχέση με τους ασθενείς της προκειμένου να γίνεται με τον καλύτερο τρόπο η επιλογή της κατάλληλης θεραπείας για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε κατάστασης. Ενθαρρύνει τους ασθενείς της να συζητούν ανοιχτά τις λεπτομέρειες των συμπτωμάτων που βιώνουν και να λύνουν όλες τις απορίες τους ώστε να νιώθουν σιγουριά ότι οι συστάσεις της γιατρού είναι στοχευμένες και εξατομικευμένες στην δική τους μοναδική περίπτωση. Στόχος της γιατρού είναι όχι μόνο να αντιμετωπιστεί η κατάσταση με τους τρόπους που προστάζει η σύγχρονη ιατρική αλλά και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ώστε ο ασθενής να νιώσει καλά και να λυθούν τυχόν προβλήματα που επηρεάζουν την ψυχολογία του. Ο ψυχολογικός παράγοντας μπορεί να είναι καθοριστικός στην αποτελεσματική αντιμετώπιση και θεραπεία μίας ασθένειας.