Ειδικού Τύπου Πορογενής
Κάποια είδη διηθητικού καρκίνου μπορούν να ταξινομηθούν με βάση τα ιδιαίτερά τους χαρακτηριστικά και το ιδιαίτερο μοντέλο ανάπτυξης και ονομάζονται Ειδικού Τύπου Καρκίνοι. Οι Ειδικού Τύπου Καρκίνοι συνήθως έχουν καλύτερη πρόγνωση και κλινική συμπεριφορά από τους καρκίνους που έχουν κοινό τρόπο ανάπτυξης και ονομάζονται Μη Ειδικού Τύπου.

Ειδικού Τύπου Καρκίνοι του Μαστού

  1. Μυελοειδής καρκίνος του μαστού
  2. Κολλοειδής ή βλεννώδης καρκίνος του μαστού
  3. Σωληνώδης καρκίνος του μαστού
  4. Θηλώδης καρκίνος του μαστού
  5. Μικροθηλώδης καρκίνος του μαστού
  6. Εκκριτικός ή νεανικός καρκίνος
  7. Αδενοειδές κυστικό καρκίνωμα
  8. Μεταπλαστικός καρκίνος του μαστού