Επαγγελματική εμπειρία
Επαγγελματική εμπειρία

 

  • Ιανουάριος 2018 – σήμερα

Αθηναϊκή κλινική – Mediclinic

Διευθύντρια τμήματος μαστού

 

  • Οκτώβριος 2013 – σήμερα

Βιοκλινική Αθηνών

Επιστημονική Υπεύθυνη Τμήματος Μαστού

 

  • Φεβρουάριος 2012 – Μάρτιος 2017

EmBIO Medical Center

Υπεύθυνη Τμήματος Μαστού

 

  • Φεβρουάριος 2012 – Μάρτιος 2016

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ιπποκράτειο», Α΄ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Μονάδα Μαστού

Επιστημονικός συνεργάτης

 

  • 2006 – 2012

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό», Α΄ Πανεπιστημιακή Κλινική Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ειδικότητα στη Γενική Χειρουργική

 

  • 2004 – 2005

Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου και Κέντρο Υγείας Νεμέας

Γενική Πρακτική

 

  • 1996 – 2002

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής, Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας

Επιστημονικός συνεργάτης