Λοβιακός καρκίνος μαστού
Οταν τα καρκινικά κύτταρα που αναπτύσσονται μέσα στα λόβια του γαλακτοφόρου αδένα που παράγεται το γάλα καταστρέψουν το τοίχωμα των λοβίων και αρχίσουν να διηθούν τους γύρω ιστούς, τότε ο καρκίνος ονομάζεται διηθητικός λοβιακός καρκίνος του μαστού. Ο διηθητικός λοβιακός καρκίνος αποτελεί το 10% των καρκίνων του μαστού και θεωρείται ειδικού τύπου καρκίνος. Ο καρκίνος αυτός είναι πολλές φορές πολυεστιακός και αμφοτερόπλευρος και μπορεί να συνυπάρχει με διηθητικό πορογενές καρκίνο.