Λοβιακός μη διηθητικός καρκίνος του μαστού LCIS
Ο καρκίνος που αναπτύσσεται μέσα στα λόβια του αδένα όπου παράγεται το γάλα και δεν καταστρέφει το τοίχωμα των λοβίων ώστε να απλωθούν έξω από τον αδενικό ιστό ονομάζεται μη διηθητικό λοβιακό καρκίνωμα ή ενδοεπιθηλιακή λοβιακή νεοπλασία ή λοβιακό καρκίνωμα in situ (LCIS).