Πορογενής μη διηθητικός καρκίνος του μαστού DCIS
O καρκίνος που αναπτύσσεται μέσα στον αυλό των γαλακτοφόρων πόρων και δεν έχει καταστρέψει το τοίχωμα του αυλού ώστε να απλωθεί έξω από τον αδενικό ιστό ονομάζεται μη διηθητικό πορογενές καρκίνωμα ή ενδοεπιθηλιακή πορογενής νεοπλασία ή πορογενές καρκίνωμα in situ (DCIS).