Επεμβάσεις διατήρησης μαστού
9.surgery

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΕΣ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΕΣ

Η καλύτερη κατανόηση της βιολογικής συμπεριφοράς του καρκίνου του μαστού και του μηχανισμού που οδηγεί σε υποτροπές, άνοιξε τον δρόμο για πιο συντηρητικές μαστεκτομές που προσφέρουν ταυτόχρονα ογκολογική ασφάλεια και καλό αισθητικό αποτέλεσμα. Τα τελευταία χρόνια η Υποδόρια Μαστεκτομή και η Μαστεκτομή με Διατήρηση του Συμπλέγματος Θηλή-Θηλαία Άλως κερδίζει διαρκώς έδαφος ως μία αποτελεσματική θεραπεία για τον καρκίνο του μαστού.