Εκπαιδευτικά σεμινάρια Διαγνωστικής προσέγγισης και Χειρουργικής  του Μαστού
  • Ecole Europeenne de Chirurgie, L’Institut du Sein-Paris Breast Centre – Paris (France)

Oncoplastic Masterclass (2015)

 

  • The Breast Care Center, Southmed Hospital, Bristol.

 Breast Ultrasound Course for Non-Radiologists (2014)

 

  • Finishing Touches Group, London

Cosmetic and medical tattooing conference.

Workshop: Areola artistry (2013)

 

  • IEO Academy, European Institute of Oncology, Milan

Breast Cancer: Oncologic and reconstructive surgery. Interactive course with live surgery (2012)

 

  • IBUS – International Breast Ultrasound School, Athens

International Breast Ultrasound Course (2012)

 

  • IEO Academy, European Institute of Oncology, Milan

Breast Cancer: Oncologic and reconstructive surgery. Interactive course with live surgery (2010)

 

  • IBUS – International Breast Ultrasound School, Athens International Breast Ultrasound Course (2009)

 

  • Experimental & Research Center of the ELPEN Pharma, Athens, Greece

3rd International Course on Experimental Vascularised Flaps Dissection in Living Tissue with Clinical Applications in Limbs Reconstruction (2009)