Εάν οι μικροαποτιτανώσεις βρίσκονται σε μόρφωμα που φαίνεται στον υπέρηχο τότε η βιοψία γίνεται εύκολα με κόπτουσα βελόνα (core biopsy) υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση με τοπική αναισθησία στο ιατρείο.

Εάν οι μικροαποτιτανώσεις αποτελούν μία μικρή ομάδα 1-2 εκατοστά που φαίνεται μόνο στη μαστογραφία, τότε η βιοψία γίνεται με μαμοτόμο ή συσκευή ραδιοσυχνοτήτων (BLES), με τοπική αναισθησία σε κλινική.

Εάν το αποτέλεσμα της βιοψίας με τις παραπάνω μεθόδους είναι θετικό για κακοήθεια τότε πρέπει να ακολουθήσει χειρουργική αφαίρεση μιας ευρύτερης περιοχής γύρω από το σημείο που έγινε η βιοψία για να εξασφαλιστούν καθαρά όρια.

Εάν οι μικροαποτιτανώσεις καταλαμβάνουν μεγαλύτερη έκταση ή βρίσκονται κοντά στο δέρμα, τότε η βιοψία γίνεται χειρουργικά με γενική αναισθησία σε κλινική. Πριν από το χειρουργείο τοποθετείται με τη βοήθεια του μαστογράφου ένα λεπτό σύρμα «οδηγός» (wire hook) στο σημείο που βρίσκονται οι μικροαποτιτανώσεις το οποίο βοηθά τον χειρουργό να εντοπίσει το σημείο του μαστού που πρέπει να αφαιρέσει. Εάν η βιοψία είναι θετική για κακοήθεια, και τα χειρουργικά όρια καθαρά, σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να μην χρειάζεται επιπλέον χειρουργική παρέμβαση και η ίδια η βιοψία να είναι θεραπευτική.