Τι είναι η ακτινωτή ουλή

Ακτινωτή ουλή ονομάζεται μία περιοχή του μαστικού ιστού που έχει υποστεί ίνωση, είναι σκληρή, φέρει ακτινωτές προσεκβολές και μοιάζει με ουλή. Αποτελεί μαστογραφικό εύρημα. Συχνά εμφανίζεται με κυκλοτερείς προσεκβολές και φαίνεται στη μαστογραφία σαν μικρός γαλαξίας. Είναι ιδιοπαθής, δηλαδή δημιουργείται μόνη της χωρίς να υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος προδιαθεσικός παράγοντας. Συνήθως στην συγκεκριμένη περιοχή του μαστού προϋπάρχει υπερπλασία του επιθηλίου των γαλακτοφόρων πόρων η οποία στην συνέχεια παίρνει την μορφή της αδένωσης και της σκληρυντικής αδένωσης.

Η ακτινωτή ουλή δεν είναι ψηλαφητή στην κλινική εξέταση. Στον υπέρηχο εμφανίζεται μία περιοχή με διαταραχή αρχιτεκτονικής του μαστικού ιστού. Εμφανίζεται συνήθως σε γυναίκες ηλικίας 40-60 ετών και πολύ σπάνια σε νεότερες ή μεγαλύτερες γυναίκες.

Έχω ακτινωτή ουλή στη μαστογραφία. Τι σημαίνει για μένα?

Η ακτινωτή ουλή είναι μία καλοήθης κατάσταση του μαστού όμως η παρουσία της διπλασιάζει τον κίνδυνο για  εμφάνιση καρκίνου του μαστού. Σε ποσοστό 30% μπορεί να υποκρύπτει είτε πορογενές καρκίνωμα in situ (DCIS) είτε σωληνώδες καρκίνωμα του μαστού (tubular carcinoma). Πολύ συχνά επίσης σχετίζεται με άτυπη πορογενή υπερπλασία ή άτυπη λοβιακή υπερπλασία των γαλακτοφόρων πόρων – που αποτελούν πρόδρομες καταστάσεις καρκίνου του μαστού.

Πως αντιμετωπίζουμε την ακτινωτή ουλή;

Η ακτινωτή ουλή θεωρείται υψηλού κινδύνου βλάβη και έχει μεγάλη συσχέτιση με τον καρκίνο του μαστού, γι’ αυτό πάντοτε αφαιρείται χειρουργικά και γίνεται βιοψία του παρασκευάσματος. Εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό για κακοήθεια ή δείξει άτυπη επιθηλιακή υπερπλασία και τα χειρουργικά όρια είναι καθαρά ακολουθεί μόνο παρακολούθηση με τακτικό προληπτικό έλεγχο, όπως θα υποδείξει ο ειδικός γιατρός για τις παθήσεις του μαστού.  Εάν το ιστολογικό αποτέλεσμα είναι θετικό για κακοήθεια αντιμετωπίζεται ανάλογα.