Τι σημαίνει  όρος αλλοιώσεις υψηλού κινδύνου?

Πρόκειται για καλοήθεις αλλοιώσεις του μαστού που όμως αυξάνουν δυνητικά τον κίνδυνο για ανάπτυξη καρκίνου του μαστού στο μέλλον. Η διάγνωσή τους συνήθως γίνεται σε βιοψία του μαστού με βελόνα όταν υπάρχει κάποιο απεικονιστικό ή ψηλαφητό εύρημα.

Η παρουσία των αλλοιώσεων αυτών εγείρει την υποψία ύπαρξης καρκίνου στους ιστούς γύρω από την περιοχή στην οποία πραγματοποιήθηκε βιοψία.

Οι αλλοιώσεις αυτές θεωρούνται προκαρκινικές και κάποιες κρίνονται ως οριακές  (borderline lesions).

Ενώ στη διάκριση μεταξύ καλοήθειας και κακοήθειας τα παθολογοανατομικά χαρακτηριστικά είναι διαφορετικά, στις οριακές αλλοιώσεις υπάρχει  αλληλοεπικάλυψη και τα ιστολογικά κριτήρια διαχωρισμού καλοήθειας και κακοήθειας φτάνουν στο όριο του λάθους.

Ποιες είναι οι αλλοιώσεις υψηλού κινδύνου?

  • Άτυπη επιθηλιακή υπερπλασία των πόρων (ADH)
  • Άτυπη επιθηλιακή υπερπλασία των λοβίων (ALH)
  • Λοβιακό καρκίνωμα in situ (LCIS)
  • Επίπεδη επιθηλιακή υπερπλασία (FEA)
  • Θήλωμα/Θηλωμάτωση Papillary lesions)
  • Ακτινωτή ουλή (radial scar)
  • Mucocele like lesions

Ποια είναι η διαχείρηση των αλλοιώσεων υψηλού κινδύνου?

Η διάγνωση των παραπάνω αλλοιώσεων σε βιοψία με βελόνα εγείρει την υποψία ύπαρξης νεοπλασίας στους διπλανούς ιστούς και αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο για εμφάνιση καρκίνου του μαστού στο μέλλον. Θα πρέπει πάντα να ακολουθεί χειρουργική βιοψία για να υπάρχει σαφής διάγνωση. Εάν η  χειρουργική βιοψία είναι αρνητική για νεοπλασία τότε η γυναίκα μπαίνει σε συστηματική ετήσια παρακολούθηση.

Τι πρέπει να προσέχεις!

Όταν παίρνεις τα αποτελέσματα μιας βιοψίας μαστού μην βασίζεσαι μόνο στο τελικό συμπέρασμα: «αρνητικό για κακοήθεια». Υπάρχουν αλλοιώσεις στον μαστό που περιγράφονται λεπτομερώς σε μία ιστολογική εξέταση που μόνο ο ειδικός γιατρός μπορεί να τις ερμηνεύσει και να σου τις εξηγήσει. Κάποιες αλλοιώσεις είναι εντελώς αθώες. Κάποιες άλλες όμως αυξάνουν στον κίνδυνο για εμφάνιση καρκίνου του  μαστού και θα πρέπει να βρίσκεσαι σε στενή συνεργασία με τον γιατρό σου ο οποίος θα σε εντάξει σε ένα συστηματικό πρόγραμμα παρακολούθησης. Μη ξεχνάς ότι η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία.