Η αποκατάσταση του μαστού μπορεί να γίνει στον ίδιο χρόνο αμέσως μετά τη μαστεκτομή. Η πιο ευρέως διαδεδομένη μέθοδος είναι η τοποθέτηση ενθέματος σιλικόνης κάτω από το μείζονα θωρακικό μυ. Η επέμβαση πραγματοποιείται μετά από υποδόρια μαστεκτομή ή μαστεκτομή διατήρησης δέρματος. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το μέγεθος του μαστού που πρόκειται να δημιουργηθεί να είναι μικρό, γιατί ο μυς δεν έχει μεγάλη δυνατότητα άμεσης διάτασης. Συχνά η επέμβαση αυτή συνοδεύεται με μειωτική ή ανορθωτική επέμβαση στον άλλο μαστό για επίτευξη συμμετρίας.

Τα πλεονεκτήματα της αποκατάστασης σε ένα χρόνο με ένθεμα σιλικόνης είναι:

Σχετικά απλούστερη επέμβαση

Εύκολη ανάνηψη

Μικρός χρόνος νοσηλείας