Αμφοτερόπλευρος Καρκίνος του Μαστού ονομάζεται ο καρκίνος που εμφανίζεται και στους δύο μαστούς. Ο τύπος καρκίνου μπορεί να είναι ίδιος και στους δυο μαστούς αλλά  μπορεί να είναι και εντελώς διαφορετικός στον κάθε μαστό.

Συχνά ο Αμφοτερόπλευρος Καρκίνος του Μαστού εμφανίζεται σε γυναίκες με κληρονομικές γονιδιακές μεταλλάξεις που ευθύνονται για τον Κληρονομικό Καρκίνο του Μαστού.  Όταν λοιπόν γίνεται η διάγνωσή του θα πρέπει πάντα να ακολουθεί γονιδιακός έλεγχος.

Ο Αμφοτερόπλευρος Καρκίνος του Μαστού είναι διαφορετικός από τον Μεταστατικό Ετερόπλευρο Καρκίνο του Μαστού. Στην περίπτωση αυτή ο καρκίνος που έχει διαγνωστεί ήδη στον έναν μαστό  έχει κάνει μετάσταση και στον άλλον μαστό.  Η διαφοροδιάγνωση δεν είναι εύκολη και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά  των δύο καρκίνων και η πορεία τους. Συνήθως η μετάσταση από τον έναν μαστό στον άλλο γίνεται με λεμφική διασπορά ή κατά συνέχεια ιστών.

Γιατί είναι σημαντικό να διαγνώσουμε εάν πρόκειται για Αμφοτερόπλευρο ή Μεταστατικό Καρκίνο του Μαστού?

Υπάρχει μεγάλη διαφορά στην πρόγνωση τόσο όσον αφορά την πιθανότητα υποτροπής και μετάστασης όσο και στην επιβίωση των γυναικών από την νόσο

 Η πρόγνωση στον Αμφοτερόπλευρο Καρκίνο του Μαστού είναι πολύ καλύτερη σε σύγκριση με τον Μεταστατικό Ετερόπλευρο Καρκίνο του Μαστού

 

Ο Αμφοτερόπλευρος Καρκίνος του Μαστού διακρίνεται σε δύο διαφορετικές κατηγορίες: τον Σύγχρονο Αμφοτερόπλευρο Καρκίνο του Μαστού και τον Μετάχρονο Αμφοτερόπλευρο Καρκίνο του Μαστού.

Α. Σύγχρονος Αμφοτερόπλευρος Καρκίνος του Μαστού

Σύγχρονος Αμφοτερόπλευρος Καρκίνος του Μαστού ονομάζεται  ο καρκίνος που εμφανίζεται ταυτόχρονα και στους δύο μαστούς και η διάγνωσή του γίνεται είτε την ίδια χρονική στιγμή είτε σε διάστημα μεταξύ 3-12 μηνών από την πρώτη διάγνωση στον ένα μαστό.

Β. Μετάχρονος Αμφοτερόπλευρος Καρκίνος του Μαστού

Μετάχρονος Αμφοτερόπλευρος καρκίνος του Μαστού ονομάζεται ο καρκίνος που εμφανίζεται στον άλλο μαστό 12 μήνες τουλάχιστον μετά από την αρχική διάγνωση στον έναν μαστό.