Τα τελευταία χρόνια μία σειρά από εξελιγμένες τεχνικές είναι διαθέσιμες στα χέρια των χειρουργών προσφέροντας σε κάθε γυναίκα που έχει υποβληθεί σε μαστεκτομή την δυνατότητα επανόρθωσης του χαμένου μαστού της.

Οι πιο δημοφιλείς τεχνικές είναι:

  • Αποκατάσταση μαστού με μυοδερματικό κρημνό από την ράχη είτε σε συνδυασμό με σιλικόνη είτε όχι
  • Αποκατάσταση μαστού με μυοδερματικό κρημνό από την κοιλιά
  • Αποκατάσταση μαστού με μυοδερματικό κρημνό από τους γλουτούς

Οι επεμβάσεις αυτές είναι πολύωρες και με μεγάλο χρόνο ανάνηψης. Ωστόσο η χρησιμοποίηση κρημνών (ιστών) από το ίδιο το σώμα της ασθενούς δίνει πιο φυσικό αποτέλεσμα από την χρήση ξένων σωμάτων και πολλές φορές διορθώνει αισθητικά σημεία του σώματος στα οποία υπάρχει περίσσεια λίπους.