Είναι γνωστό ότι όταν μετά τη μαστεκτομή ακολουθεί ακτινοθεραπεία η αποκατάσταση του μαστού είναι δυσχερής. Οι ακτινοβολημένοι ιστοί χάνουν την διατασιμότητά τους, γίνονται ανελαστικοί με αποτέλεσμα συχνά οι προσπάθειες αποκατάστασης με διατατήρα ιστών και στη συνέχεια με τοποθέτηση ενθεμάτων σιλικόνης να αποτυγχάνουν.

Συχνά η αποκατάσταση γινόταν με χρήση δερμομυϊκών κρημνών κυρίως από την ράχη της γυναίκας. Στην Κλινική μας εφαρμόζουμε μία νέα τεχνική αποκατάστασης του μαστού μετά από ακτινοθεραπεία με την οποία δεν χρειάζεται να θυσιάσουμε τον ραχιαίο μύ. Πρόκειται για την σταδιακή μεταφορά λίπους από διάφορα σημεία του σώματος (κοιλιά, γλουτούς) στον μαστό. Τα λιποκύτταρα εμπεριέχουν βλαστοκύτταρα τα οποία αναζοωγονούν και εμπλουτίζουν τους ιστούς στους οποίους μεταμοσχεύονται. Με τον τρόπο αυτό οι ακτινοβολημένοι ιστοί ανακτούν την ελαστικότητα και σφριγηλότητά τους και καθίστανται ικανοί να φιλοξενήσουν έναν διατατήρα ιστών.

Σε πολλές περιπτώσεις εφόσον το μέγεθος του υγιούς ετερόπλευρου μαστού δεν είναι μεγάλο η αποκατάσταση επιτυγχάνεται άμεσα με τοποθέτηση ενθέματος σιλικόνης. Η τεχνική αυτή εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια στo Paris Breast Center από την ομάδα του Kriishna Clough. Μετά από ειδική εκπαίδευση φέραμε την τεχνική αυτή στην Ελλάδα και την εφαρμόσαμε με πολλή μεγάλη επιτυχία στις ασθενείς μας. Είμαστε η μοναδική Κλινική στην Ελλάδα που προσφέρει στις γυναίκες όλες τις δυνατότητες χειρουργικής θεραπείας και αποκατάστασης μαστού με τον πιο σύγχρονο τρόπο.