Η αποκατάσταση μαστού σε δύο στάδια περιλαμβάνει:

Πρώτο στάδιο:

Την τοποθέτηση μιας ειδικής συσκευής διάτασης κάτω από το μυ αμέσως μετά την μαστεκτομή, η οποία σταδιακά γεμίζει με φυσιολογικό ορό μέσω μιας θύρας που τοποθετείται υποδορίως. Ο μυς και το δέρμα διατείνονται σταδιακά μέχρι να δημιουργηθεί ο νέος μαστός στο επιθυμητό μέγεθος και σχήμα.

Δεύτερο στάδιο:

Μετά από 3 μήνες όταν δεν απαιτείται χημειοθεραπεία ή 6 μήνες μετά την ολοκλήρωση των χημειοθεραπειών, η ασθενής οδηγείται πάλι στο χειρουργείο. Από μία μικρή τομή στην ουλή του προηγούμενου χειρουργείου αφαιρείται ο διατατήρας ιστών και αντικαθίσταται από ένθεμα σιλικόνης το οποίο προσδίδει  φυσικό σχήμα και προσομοιάζει με έναν φυσιολογικό μαστό.

Τα πλεονεκτήματα της αποκατάστασης σε δύο στάδια είναι:

Καλύτερη διάταση των ιστών που επιτρέπει τη δημιουργία μεγάλου μαστού

Δυνατότητα διόρθωσης πιθανών ατελειών από την αρχική τοποθέτηση

Καλύτερη συμμετρία με τον ετερόπλευρο μαστό