Κολλοειδής ή βλεννώδης καρκίνος του μαστού

Ο Βλεννώδης καρκίνος είναι ένας  σπάνιος τύπος καρκίνου που αποτελεί μόλις το 2% των καρκίνων του μαστού. Διακρίνεται σε δύο υποτύπους: Α. Γνήσιος  βλεννώδης καρκίνος του...

Τριπλά Αρνητικός καρκίνος του Μαστού (Triple Negative Breast Cancer)

Τι είναι ο Τριπλά Αρνητικός Καρκίνος του Μαστού Είναι ο καρκίνος που δεν εκφράζει ορμονικούς υποδοχείς και στον οποίο απουσιάζει η πρωτεΐνη HER2. Αυτό σημαίνει...

Αμφοτερόπλευρος Καρκίνος του Μαστού (Bilateral Breast Cancer)

Αμφοτερόπλευρος Καρκίνος του Μαστού ονομάζεται ο καρκίνος που εμφανίζεται και στους δύο μαστούς. Ο τύπος καρκίνου μπορεί να είναι ίδιος και στους δυο μαστούς...

Πρόληψη του λεμφοιδήματος

Πρόληψη του λεμφοιδήματος Η πιο σημαντική θεραπεία του λεμφοιδήματος είναι η πρόληψη. Χρειάζεται άμεση μετεγχειρητική φροντίδα με ασκήσεις του άνω άκρου και λεμφικές μαλάξεις. Ο φυσιοθεραπευτής...

Στάδια λεμφοιδήματος

Στάδιο Ι Το οίδημα είναι αναστρέψιμο και υποχωρεί με ανύψωση του άκρου. Η πίεση με το δάκτυλο προκαλεί αποτύπωμα στο χέρι. Στάδιο ΙΙ Το οίδημα είναι μη...

Τι είναι το λεμφοίδημα

Τι είναι το λεμφοίδημα Λεμφοίδημα είναι το οίδημα που προκαλείται στα άκρα του σώματος από συσσώρευση λέμφου. Η λέμφος κυκλοφορεί μέσα στα λεμφαγγεία στο σώμα...

Διατροφή

Σύμφωνα με την επιστημονική έρευνα όπως αυτή καταγράφεται στη διεθνή βιβλιογραφία, η εμφάνιση καρκίνου του μαστού οφείλεται σε γενετικούς, κληρονομικούς ή περιβαλλοντικούς παράγοντες. Ο...

Yoga

Ένας από τους τρόπους ολιστικής αντιμετώπισης του καρκίνου του μαστού σε σωματικό και ψυχολογικό επίπεδο είναι η ενδυνάμωση του οργανισμού μέσω της yoga. Τα...

Ακτινοθεραπεία για τον καρκίνο του μαστού

Η σελίδα είναι υπό κατασκευή

Χημειοθεραπεία

Τι είναι η Χημειοθεραπεία Χημειοθεραπεία είναι ένας συνδυασμός φαρμάκων που χορηγούνται είτε για να καταστρέψουν τα καρκινικά κύτταρα είτε για να καταστείλουν τον πολλαπλασιασμός τους. Η...