Μεταπλαστικός καρκίνος του μαστού

Η σελίδα είναι υπό κατασκευή

Αδενοειδές κυστικό καρκίνωμα

Η σελίδα είναι υπό κατασκευή

Εκκριτικός ή νεανικός καρκίνος

Η σελίδα είναι υπό κατασκευή

Μικροθηλώδης καρκίνος του μαστού

Η σελίδα είναι υπό κατασκευή

Θηλώδης καρκίνος του μαστού

Η σελίδα είναι υπό κατασκευή

Σωληνώδης καρκίνος του μαστού

Η σελίδα είναι υπό κατασκευή

Κολλοειδής ή βλεννώδης καρκίνος του μαστού

Ο Βλεννώδης καρκίνος είναι ένας  σπάνιος τύπος καρκίνου που αποτελεί μόλις το 2% των καρκίνων του μαστού. Διακρίνεται σε δύο υποτύπους: Α. Γνήσιος  βλεννώδης καρκίνος του...

Grade

Η σελίδα είναι υπό κατασκευή

Τριπλά Αρνητικός καρκίνος του Μαστού (Triple Negative Breast Cancer)

Τι είναι ο Τριπλά Αρνητικός Καρκίνος του Μαστού Είναι ο καρκίνος που δεν εκφράζει ορμονικούς υποδοχείς και στον οποίο απουσιάζει η πρωτεΐνη HER2. Αυτό σημαίνει...

Αμφοτερόπλευρος Καρκίνος του Μαστού (Bilateral Breast Cancer)

Αμφοτερόπλευρος Καρκίνος του Μαστού ονομάζεται ο καρκίνος που εμφανίζεται και στους δύο μαστούς. Ο τύπος καρκίνου μπορεί να είναι ίδιος και στους δυο μαστούς...