Πρόληψη του λεμφοιδήματος

Πρόληψη του λεμφοιδήματος Η πιο σημαντική θεραπεία του λεμφοιδήματος είναι η πρόληψη. Χρειάζεται άμεση μετεγχειρητική φροντίδα με ασκήσεις του άνω άκρου και λεμφικές μαλάξεις. Ο φυσιοθεραπευτής...

Στάδια λεμφοιδήματος

Στάδιο Ι Το οίδημα είναι αναστρέψιμο και υποχωρεί με ανύψωση του άκρου. Η πίεση με το δάκτυλο προκαλεί αποτύπωμα στο χέρι. Στάδιο ΙΙ Το οίδημα είναι μη...

Τι είναι το λεμφοίδημα

Τι είναι το λεμφοίδημα Λεμφοίδημα είναι το οίδημα που προκαλείται στα άκρα του σώματος από συσσώρευση λέμφου. Η λέμφος κυκλοφορεί μέσα στα λεμφαγγεία στο σώμα...

Διατροφή

Σύμφωνα με την επιστημονική έρευνα όπως αυτή καταγράφεται στη διεθνή βιβλιογραφία, η εμφάνιση καρκίνου του μαστού οφείλεται σε γενετικούς, κληρονομικούς ή περιβαλλοντικούς παράγοντες. Ο...

Yoga

Ένας από τους τρόπους ολιστικής αντιμετώπισης του καρκίνου του μαστού σε σωματικό και ψυχολογικό επίπεδο είναι η ενδυνάμωση του οργανισμού μέσω της yoga. Τα...

Ακτινοθεραπεία για τον καρκίνο του μαστού

Η σελίδα είναι υπό κατασκευή

Χημειοθεραπεία

Η σελίδα είναι υπό κατασκευή

Λεμφαδενικός καθαρισμός μασχάλης

Λεμφαδενικός καθαρισμός μασχάλης Ο μασχαλιαίος λεμφαδενικός καθαρισμός με την ιστολογική εκτίμηση των λεμφαδένων αποτελεί την κλασική μέθοδο σταδιοποίησης της μασχάλης. Οι ασθενείς που εμφανίζουν διηθημένους λεμφαδένες...

Χειρουργική Προσέγγιση των Λεμφαδένων της μασχάλης

Χειρουργική Προσέγγιση των Λεμφαδένων της μασχάλης  Η παρουσία μεταστάσεων στους μασχαλιαίους λεμφαδένες αποτελεί τον πιο σημαντικό προγνωστικό παράγοντα στον καρκίνο του μαστού και καθορίζει σε...

Ογκεκτομή – τεταρτεκτομή

Συντηρητικές επεμβάσεις διατήρησης του μαστού  Τα τελευταία χρόνια οι συντηρητικές επεμβάσεις διατήρησης του μαστού αποτελούν την ενδεδειγμένη θεραπεία στην αντιμετώπιση του πρώιμου καρκίνου του μαστού....