Φλεγμονώδης Καρκίνος

Ο φλεγμονώδης καρκίνος του μαστού είναι ένας σπάνιος καρκίνος που εμφανίζεται με εικόνα μαστίτιδας ή λεμφαγγειίτιδας. Ο μαστός εμφανίζει τυπική εικόνα φλεγμονής με ερυθρότητα,...

Ειδικού Τύπου Πορογενής καρκίνος του μαστού

Κάποια είδη διηθητικού καρκίνου του μαστού μπορούν να ταξινομηθούν με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και το ιδιαίτερο μοντέλο ανάπτυξής τους και ονομάζονται Ειδικού...

Μη ειδικού τύπου πορογενής (NOS)

Όταν τα καρκινικά κύτταρα που αναπτύσσονται μέσα στους γαλακτοφόρους πόρους καταστρέψουν το τοίχωμα των πόρων και αρχίσουν να διηθούν τους γύρω ιστούς τότε ο...

Λοβιακός καρκίνος μαστού

‘Οταν τα καρκινικά κύτταρα που αναπτύσσονται μέσα στα λόβια του γαλακτοφόρου αδένα που παράγεται το γάλα καταστρέψουν το τοίχωμα των λοβίων και αρχίσουν να...