Λοβιακός μη διηθητικός καρκίνος του μαστού LCIS

Λοβιακό καρκίνωμα in situ (LCIS) Ο αδένας του μαστού αποτελείται  από λόβια (μικρούς κυψελοειδείς χώρους) και γαλακτοφόρους πόρους (μικρά σωληνάρια) οι οποίοι ξεκινούν από τα...

Πορογενής μη διηθητικός καρκίνος του μαστού DCIS

Πορογενές καρκίνωμα in situ (DCIS) Ο μαστός είναι ένας αδένας που αποτελείται από τα λόβια όπου παράγεται το γάλα και τους πόρους με τους οποίους...