Πρόληψη του λεμφοιδήματος

Πρόληψη του λεμφοιδήματος Η πιο σημαντική θεραπεία του λεμφοιδήματος είναι η πρόληψη. Χρειάζεται άμεση μετεγχειρητική φροντίδα με ασκήσεις του άνω άκρου και λεμφικές μαλάξεις. Ο φυσιοθεραπευτής...

Στάδια λεμφοιδήματος

Στάδιο Ι Το οίδημα είναι αναστρέψιμο και υποχωρεί με ανύψωση του άκρου. Η πίεση με το δάκτυλο προκαλεί αποτύπωμα στο χέρι. Στάδιο ΙΙ Το οίδημα είναι μη...

Τι είναι το λεμφοίδημα

Τι είναι το λεμφοίδημα Λεμφοίδημα είναι το οίδημα που προκαλείται στα άκρα του σώματος από συσσώρευση λέμφου. Η λέμφος κυκλοφορεί μέσα στα λεμφαγγεία στο σώμα...