Σταδιοποίηση

Σελίδα υπό κατασκευή

Βαθμός κακοήθειας

Τι είναι ο βαθμός κακοήθειας (grade); Ο διηθητικός καρκίνος μπορεί να εμφανιστεί με διαφορετική δυναμική κακοήθειας και βαθμονομείται με grades (I,II,III). Όταν τα καρκινικά κύτταρα...

Grade

Η σελίδα είναι υπό κατασκευή