Αλλοιώσεις του μαστού υψηλού κινδύνου (High risk lesions)

Τι σημαίνει  όρος αλλοιώσεις υψηλού κινδύνου? Πρόκειται για καλοήθεις αλλοιώσεις του μαστού που όμως αυξάνουν δυνητικά τον κίνδυνο για ανάπτυξη καρκίνου του μαστού στο μέλλον....

Φυλλοειδής Όγκος

Τι είναι ο φυλλοειδής όγκος? Ο φυλλοειδής όγκος είναι ένας σπάνιος ινοεπιθηλιακός όγκος. Προέρχεται δηλαδή και από τα κύτταρα του αδένα του μαστού (επιθήλιο...

Νόσος Paget Θηλής

Η νόσος Paget της θηλής είναι μία σπάνια οντότητα που προσβάλλει σχεδόν αποκλειστικά τις γυναίκες. Πρόκειται για καρκίνο που βρίσκεται στους γαλακτοφόρους πόρους κάτω...

Ακτινωτή ουλή

Τι είναι η ακτινωτή ουλή Ακτινωτή ουλή ονομάζεται μία περιοχή του μαστικού ιστού που έχει υποστεί ίνωση, είναι σκληρή, φέρει ακτινωτές προσεκβολές και μοιάζει με...

Μικροαποτιτανώσεις

Τι είναι οι μικροαποτιτανώσεις του μαστού?  Οι μικροαποτιτανώσεις του μαστού είναι μικροί κόκκοι αλάτων ασβεστίου. Οι κόκκοι αυτοί είναι πολύ μικροί, δεν μπορούν να ψηλαφιστούν,...

Αδένωση

Τι είναι αδένωση και σκληρυντική αδένωση του μαστού? Ο μαστός είναι ένας αδένας που αποτελείται από λόβια (κυψελοειδής χώρους όπου παράγεται το γάλα) και γαλακτοφόρους...

Γυναικομαστία στον άνδρα

Τι είναι η γυναικομαστία Γυναικομαστία ονομάζεται η αύξηση του μαζικού ιστού στους άνδρες. Είναι μία καλοήθης κατάσταση που εμφανίζεται στο 30-50% των ανδρών και οφείλεται...

Νόσος Mondor

Νόσος του Mondor Η νόσος του Mondor είναι μία σπάνια καλοήθης κατάσταση του μαστού. Εμφανίζεται ξαφνικά ως μία φλεγμονώδης, ερυθρή, σκληρή, επώδυνη ταινία πάνω στο...

Μαστίτιδα

Τι είναι η μαστίτιδα? Μαστίτιδα είναι η φλεγμονή του μαστού. Εμφανίζεται συνήθως σε ηλικίες μεταξύ 20 και 50 ετών και οφείλεται σε μικρόβια που σαπροφυτούν...

Μαστοδυνία (Πόνος του μαστού)

  Τι είναι μαστοδυνία? Μαστοδυνία είναι ο πόνος του μαστού. Τουλάχιστον τα 2/3 των γυναικών θα βιώσουν κάποια στιγμή στη ζωή τους έντονο πόνο στο μαστό. Υπάρχουν δύο...