Κάποια είδη διηθητικού καρκίνου του μαστού μπορούν να ταξινομηθούν με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και το ιδιαίτερο μοντέλο ανάπτυξής τους και ονομάζονται Ειδικού Τύπου Καρκίνοι του μαστού. Οι Ειδικού Τύπου Καρκίνοι  του μαστού συνήθως έχουν καλύτερη πρόγνωση και κλινική συμπεριφορά από τους καρκίνους που έχουν κοινό τρόπο ανάπτυξης και ονομάζονται Μη Ειδικού Τύπου καρκίνοι του μαστού.

Ειδικού Τύπου Καρκίνοι του Μαστού

  1. Μυελοειδής καρκίνος του μαστού
  2. Κολλοειδής ή βλεννώδης καρκίνος του μαστού
  3. Σωληνώδης καρκίνος του μαστού
  4. Θηλώδης καρκίνος του μαστού
  5. Μικροθηλώδης καρκίνος του μαστού
  6. Εκκριτικός ή νεανικός καρκίνος
  7. Αδενοειδές κυστικό καρκίνωμα
  8. Μεταπλαστικός καρκίνος του μαστού