• Βιοψία μαστού με λεπτή βελόνα (FNA-Fine Needle Aspiration): Ιδιαίτερα αξιόπιστη εξέταση για τον προσδιορισμό κακοήθειας μορφώματος. Είναι ανώδυνη και αναίμακτη. Πραγματοποιείται με λεπτή βελόνα, αντίστοιχη της αιμοληψίας, και με υπερηχογραφική καθοδήγηση. Διαρκεί μόνο πέντε λεπτά. Το δείγμα που λαμβάνεται εξετάζεται από ειδικό κυτταρολόγο και τα αποτελέσματα της βιοψίας είναι γνωστά το αργότερο σε τρεις μέρες.

 

  • Βιοψία μαστού με κόπτουσα βελόνα (Core Biopsy): Πολύ αξιόπιστη μέθοδος. Πρόκειται για μία απλή και ανώδυνη διαδικασία όταν γίνεται από έμπειρο γιατρό -απόλυτα εξοικειωμένο με την τεχνική της βιοψίας. Για να διασφαλιστεί η ακρίβεια της εξέτασης πραγματοποιείται πάντα με την καθοδήγηση υπερήχου.

 

  • Στερεοτακτική Βιοψία μικροαποτιτανώσεων με Mammotome: Όταν οι μικροα ποτιτανώσεις που εντοπίζονται στην μαστογραφία αποτελούν μία μικρή ομάδα, μακρυά από το δέρμα και από την θηλή, η βιοψία γίνεται με την στερεοτακτική συσκευή του mammotome. Πρόκειται για μία ευρύαυλη βελόνα που φέρει στο άκρο της μία επιμήκη εντομή. Η βελόνα εισέρχεται στο δέρμα με τοπική αναισθησία και μετά από στερεοταξία οδηγείται στο σημείο της βλάβης. Στη συνέχεια περιστρέφεται 360 μοίρες αναρροφώντας κυλινδρικά ιστοτεμάχια γύρω από την περιοχή του μαστού που περιλαμβάνει τις μικροαποτιτανώσεις. Η βιοψία με mammotome είναι ανώδυνη, διαρκεί 30΄ και δεν απαιτεί χειρουργείο.