Είναι μία νέα τεχνική με υπέρηχους που προσθέτει αξία στην υπερηχογραφική εξέταση διότι μας επιτρέπει να μετρήσουμε την ελαστικότητα των ιστών. Γίνεται κατά τη διάρκεια του υπερηχογραφήματος και μπορεί να αναδείξει εάν ένα ογκίδιο είναι μαλακό ή σκληρό. Όταν το ογκίδιο είναι σκληρό έχει αυξημένη πιθανότητα να είναι κακόηθες.

Η ελαστογραφία βασίζεται στο γεγονός ότι οι ιστοί με διαφορετική σκληρότητα παραμορφώνονται διαφορετικά όταν ασκηθεί πάνω τους πίεση. Η διαφορά αυτής της παραμόρφωσης δείχνει την διαφορά στις ελαστικές ιδιότητες των ιστών. Αυτή η τεχνική λοιπόν αναγνωρίζει την διαφορετική ελαστικότητα των ιστών.

elastografia

Mε την κεφαλή των υπερήχων εφαρμόζεται μια μικρή πίεση πάνω στη βλάβη. Η παραμόρφωση της βλάβης σε σχέση με τους παρακείμενους ιστούς καταγράφεται, και υπολογίζεται η ελαστικότητά της η οποία με τη βοήθεια υπολογιστή απεικονίζεται σε μία χρωματική κλίμακα (ερυθρό – μπλε) στην οθόνη των υπερήχων.

Ο συνδυασμός του υπερηχογραφήματος του μαστού και της ελαστογραφίας έχει σαν στόχο την καλύτερη διάκριση ενός μορφώματος μεταξύ καλοήθους και κακοήθους και την αποφυγή των περιττών βιοψιών στο μαστό.