• Εκπαίδευση σε ειδικές μεθόδους αποκατάστασης μαστού με πλέγμα

Certification for Implant based breast reconstruction using the titanised polypropylene mesh TiLOOP Bra and TiLOOP Bra Pocket
Klinikum rechts der Isar, Technical University of Munich | Women’s Health Clinic | Surgery workshop with Professor Dr Stefan Paepkae (September 2020)

 • Εκπαίδευση σε νέες μεθόδους τοποθέτησης κεντρικών φλεβικών γραμμών για χορήγηση χημειοθεραπείας σε ογκολογικούς ασθενείς

Molinette Hospital, University Department Citta della Salute, Torino – Italy (October 2019)

 • BRISTOL BREAST ULTRASOUND CERTIFICATION FOR NON-RADIOLOGISTS

North Bristol NHS Trust-Southmead Hospital (2016)

 • Oncoplastic Masterclass

Ecole Europeenne de Chirurgie, L’Institut du Sein-Paris Breast Centre – Paris (France)
(2015)

 • European Board of Breast Surgery, Glasgow, Great Britain.  

Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Χειρουργικής Μαστού (2014)

 • Finishing Touches Group, West Sussex, Great Britain: Areola Tattooing Masterclass

Εκπαίδευση σε αποκατάσταση συμπλέγματος θηλής θηλαίας άλω με “micropigmentation” (2012)

 • Γενικό Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών, Α΄ Πανεπιστημιακή Κλινική, Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Τίτλος ειδικότητας: Γενική Χειρουργική (2012)

 • Guys Hospital, Kings College, University of London: Μονάδα Μαστού

Εκπαίδευση στις παθήσεις και στη χειρουργική μαστού (Honorary SPR in Breast Surgery) (2010)

 • St ThomasHospital, Kings College, University of London: Τμήμα Πλαστικής Χειρουργικής

Εκπαίδευση σε Ογκοπλαστική και Επανορθωτική Χειρουργική του μαστού (Honorary SPR in Plastic Surgery) (2010)

 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ιατρική Σχολή

Απόφοιτος (2004)

 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής: Τομέας Φυσιολογίας – Φαρμακολογίας
  Διδάκτορας

Τίτλος διδακτορικής διατριβής: «Η επίδραση των κυτταροπροστατευτικών ουσιών σε ανώτερες φλοιϊκές λειτουργίες (συμπεριφορά) κάτω από συνθήκες ισχαιμίας – υποξίας – Πειραματική μελέτη σε επίμυες» (2002)

 • Tufts University, Boston, USA: Department of Pharmacology, Experimental Laboratory

Μεταπτυχιακές σπουδές στην «Αξιολόγηση της Μνήμης και της Μάθησης μέσα από πειράματα συμπεριφοράς» (1997)

 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Παιδαγωγικό Τμήμα Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Απόφοιτος (1992)

 • Παιδαγωγική Ακαδημία Καρδίτσας, Τμήμα Νηπιαγωγών

Απόφοιτος (1987)