• Εκπαίδευση σε νέες μεθόδους τοποθέτησης κεντρικών φλεβικών γραμμών για χορήγηση χημειοθεραπείας σε ογκολογικούς ασθενείς

Molinette Hospital, University Department Citta della Salute, Torino – Italy (October 2019)

 • BRISTOL BREAST ULTRASOUND CERTIFICATION FOR NON-RADIOLOGISTS

North Bristol NHS Trust-Southmead Hospital (2016)

 • European Board of Breast Surgery, Glasgow, Great Britain.  

Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Χειρουργικής Μαστού (2014)

 • Finishing Touches Group, West Sussex, Great Britain: Areola Tattooing Masterclass

Εκπαίδευση σε αποκατάσταση συμπλέγματος θηλής θηλαίας άλω με “micropigmentation” (2012)

 • Γενικό Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών, Α΄ Πανεπιστημιακή Κλινική, Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Τίτλος ειδικότητας: Γενική Χειρουργική (2012)

 • Guys Hospital, Kings College, University of London: Μονάδα Μαστού

Εκπαίδευση στις παθήσεις και στη χειρουργική μαστού (Honorary SPR in Breast Surgery) (2010)

 • St ThomasHospital, Kings College, University of London: Τμήμα Πλαστικής Χειρουργικής

Εκπαίδευση σε Ογκοπλαστική και Επανορθωτική Χειρουργική του μαστού (Honorary SPR in Plastic Surgery) (2010)

 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ιατρική Σχολή

Απόφοιτος (2004)

 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής: Τομέας Φυσιολογίας – Φαρμακολογίας
  Διδάκτορας

Τίτλος διδακτορικής διατριβής: «Η επίδραση των κυτταροπροστατευτικών ουσιών σε ανώτερες φλοιϊκές λειτουργίες (συμπεριφορά) κάτω από συνθήκες ισχαιμίας – υποξίας – Πειραματική μελέτη σε επίμυες» (2002)

 • Tufts University, Boston, USA: Department of Pharmacology, Experimental Laboratory

Μεταπτυχιακές σπουδές στην «Αξιολόγηση της Μνήμης και της Μάθησης μέσα από πειράματα συμπεριφοράς» (1997)

 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Παιδαγωγικό Τμήμα Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Απόφοιτος (1992)

 • Παιδαγωγική Ακαδημία Καρδίτσας, Τμήμα Νηπιαγωγών

Απόφοιτος (1987)