Ο φλεγμονώδης καρκίνος του μαστού είναι ένας σπάνιος καρκίνος που εμφανίζεται με εικόνα μαστίτιδας ή λεμφαγγειίτιδας. Ο μαστός εμφανίζει τυπική εικόνα φλεγμονής με ερυθρότητα, θερμότητα, πόνο και οίδημα στο δέρμα. Η επιδερμίδα του μαστού μοιάζει στην υφή με την φλούδα του πορτοκαλιού. Ο μαστός γίνεται πολύ σκληρός χωρίς να διακρίνεται κάποιος περιγεγραμμένος όγκος. Ο φλεγμονώδης καρκίνος του μαστού εξελίσσεται γρήγορα, δίνει γρήγορα μεταστάσεις στους λεμφαδένες της μασχάλης καθώς και απομακρυσμένες μεταστάσεις.

Πως γίνεται η διάγνωση του φλεγμονώδους καρκίνου του μαστού;

Στον φλεγμονώδη καρκίνο του μαστού, η φλεγμονή δεν συνοδεύεται με πυρετό και αύξηση των λευκών αιμοσφαιρίων στο αίμα, όπως συμβαίνει τυπικά στις μικροβιακές φλεγμονές. Το οίδημα του δέρματος είναι σε πολύ μεγαλύτερη έκταση από όση θα δημιουργούσε ένας όγκος κάτω από τον μαστό. Τα συμπτώματα εμφανίζονται γρήγορα και δεν υποχωρούν με την λήψη αντιβιοτικών. Η βιοψία δέρματος με τοπική αναισθησία θα θέσει την διάγνωση.

Πως θεραπεύεται ο φλεγμονώδης καρκίνος του μαστού;

Η ασθενής με φλεγμονώδη καρκίνο του μαστού πρώτα υποβάλλεται σε χημειοθεραπεία προκειμένου ο όγκος να υποχωρήσει και να υφεθούν τα συμπτώματα της φλεγμονής. Στη συνέχεια γίνεται μαστεκτομή και αφαίρεση των λεμφαδένων της μασχάλης. Ακολουθεί πάντα και ακτινοθεραπεία.