Γαλακτογραφία είναι η απεικόνιση των γαλακτοφόρων πόρων του μαστού. Χρησιμοποιείται για την ανάδειξη θηλωμάτων μέσα στους γαλακτοφόρους πόρους, την ακριβή θέση και το μέγεθός τους. Πραγματοποιείται όταν υπάρχει αιματηρό έκκριμα από τη θηλή. Στην τεχνική αυτή ένας μεταλλικός καθετήρας τοποθετείται στο γαλακτοφόρο πόρο από τον οποίο προέρχεται το αιματηρό έκκριμα και μικρή ποσότητα σκιαγραφικής ουσίας χορηγείται μέσα στον πόρο. Στη συνέχεια γίνεται μαστογραφία στην οποία αναδεικνύεται το σχήμα του  γαλακτοφόρου πόρου και η τυχόν ύπαρξη μάζας εντός αυτού.