Μερικές γυναίκες επιλέγουν την χειρουργική αποκατάσταση του μαστού σε δεύτερο χρόνο. Όταν δηλαδή ολοκληρωθεί η θεραπεία για τον καρκίνο του μαστού και αισθανθούν και πάλι υγιείς και ασφαλείς. Τότε ανάλογα με το μέγεθος του άλλου μαστού και την ποιότητα των μυών του θώρακα πραγματοποιείται είτε η αποκατάσταση του μαστού σε έναν χρόνο με ένθεμα σιλικόνης είτε η αποκατάσταση σε δύο χρόνους με τοποθέτηση διατατήρα ιστών.

Πλεονέκτημα στην καθυστερημένη αποκατάσταση είναι ότι η αποθεραπευμένη γυναίκα δεν έχει το άγχος της νόσου και τις πιθανές επιπλοκές μιας επιπλέον επέμβασης αισθητικού χαρακτήρα να καθυστερούν την ολοκλήρωση της θεραπείας της.

Μειονέκτημα όμως είναι τα περισσότερα χειρουργεία, η μεγαλύτερη νοσηρότητα και η καθυστέρηση στην αποκατάσταση της εικόνας της γυναίκας, γεγονός που επηρεάζει βαθιά την ψυχολογία της και την καθημερινότητά της.