Λοβιακό καρκίνωμα in situ (LCIS)

Ο αδένας του μαστού αποτελείται  από λόβια (μικρούς κυψελοειδείς χώρους) και γαλακτοφόρους πόρους (μικρά σωληνάρια) οι οποίοι ξεκινούν από τα λόβια και καταλήγουν στη θηλή. Μέσα στα λόβια δημιουργείται το γάλα το οποίο μεταφέρεται με τους γαλακτοφόρους πόρους στη θηλή. Ο αυλός των γαλακτοφόρων πόρων και οι κυψελοειδείς χώροι των λοβίων του μαστού επαλείφονται από επιθηλιακά κύτταρα. Όταν μέσα στα λόβια του αδένα όπου παράγεται το γάλα αναπτύσσονται σε μεγάλη έκταση  άτυπα κύτταρα -δηλαδή κύτταρα που έχουν χάσει την φυσιολογική τους δομή- και τα κύτταρα αυτά δεν διηθούν το τοίχωμα των λοβίων ώστε να εξαπλωθούν στον υπόλοιπο μαστό τότε η βλάβη που δημιουργείται ονομάζεται μη διηθητικός λοβιακός καρκίνος ή ενδοεπιθηλιακή λοβιακή νεοπλασία (LIN) ή λοβιακό καρκίνωμα in situ (LCIS).

Η παρουσία αυτών των άτυπων κυττάρων τοποθετεί μία γυναίκα σε κατηγορία υψηλού κινδύνου για εμφάνιση διηθητικού καρκίνου του μαστού. Συγκεκριμένα η πιθανότητα στην ζωή μιας γυναίκας να αναπτυχθεί καρκίνος φτάνει το 25%. Μάλιστα ο καρκίνος μπορεί να εμφανιστεί σε οποιονδήποτε από τους δύο μαστούς και να είναι είτε λοβιακός  είτε πορογενής.

 

Πώς γίνεται η διάγνωση του λοβιακού καρκινώματος in situ (LCIS)

Το λοβιακό καρκίνωμα in situ αποτελεί συνήθως τυχαίο εύρημα σε βιοψία τμημάτων μαστού που αφαιρούνται για τις ανάγκες αισθητικών επεμβάσεων όπως για παράδειγμα  σε επεμβάσεις μείωσης και ανόρθωσης μαστού.

Συχνά ανευρίσκεται σε ιστούς που αφαιρούνται γύρω από ένα ινοαδένωμα ή σε βιοψία για έλεγχο των μικροαποτιτανώσεων του μαστού.

 

Θεραπεία και παρακολούθηση του λοβιακού καρκινώματος in situ (LCIS)

Το λοβιακό καρκίνωμα in situ παρόλο που ονομάζεται «καρκίνωμα» δεν θεωρείται στην πραγματικότητα καρκίνος του μαστού. Αποτελεί μόνο προδιαθεσικό παράγοντα, δηλαδή η παρουσία του αυξάνει τον κίνδυνο για εμφάνιση του καρκίνου του μαστού. Για τον λόγο αυτό δεν συνιστάται χειρουργική θεραπεία.

Εάν διαγνωστείς με λοβιακό καρκίνωμα in situ θα πρέπει να συζητήσεις με τον ειδικό χειρουργό μαστού και να μπεις σε τακτικό πρόγραμμα παρακολούθησης ώστε εάν εμφανιστεί καρκίνος να διαγνωστεί έγκαιρα και να θεραπευτεί. Εάν  όμως το λοβιακό καρκίνωμα in situ εμφανίζεται σε μεγάλη έκταση, σε πολλά τμήματα του μαστού ή και στους δύο μαστούς τότε θα πρέπει να συζητηθεί το ενδεχόμενο προφυλακτικής αμφοτερόπλευρης υποδόριας μαστεκτομής.