Όταν τα καρκινικά κύτταρα που αναπτύσσονται μέσα στους γαλακτοφόρους πόρους καταστρέψουν το τοίχωμα των πόρων και αρχίσουν να διηθούν τους γύρω ιστούς τότε ο καρκίνος ονομάζεται διηθητικός πορογενής καρκίνος του μαστού. Ο διηθητικός πορογενής καρκίνος – Μη ειδικού τύπου (NSTNOS) αποτελεί τον πιο συχνό καρκίνο του μαστού.