Τι είναι οι μικροαποτιτανώσεις του μαστού? 

Οι μικροαποτιτανώσεις του μαστού είναι μικροί κόκκοι αλάτων ασβεστίου. Οι κόκκοι αυτοί είναι πολύ μικροί, δεν μπορούν να ψηλαφιστούν, δεν απεικονίζονται στους υπερήχους και δεν προκαλούν κανένα σύμπτωμα. Οι μικροαποτιτανώσεις αποτελούν αποκλειστικά μαστογραφικό εύρημα και τις περισσότερες φορές οφείλονται σε καλοήθεις καταστάσεις του μαστού.

Πως δημιουργούνται οι μικροαποτιτανώσεις?

Οι μικροαποτιτανώσεις συνήθως εμφανίζονται ως φυσιολογικό γεγονός καθώς ο ιστός του μαστού γερνάει. Μπορούν να εμφανιστούν σε οποιοδήποτε σημείο του μαστού και δεν σχετίζονται με την πρόσληψη ασβεστίου από τις τροφές. Συχνά δημιουργούνται μέσα σε ένα ινοαδένωμα ή σε μία κύστη. Ακόμη,  μπορεί να είναι το αποτέλεσμα μιας φλεγμονής του μαστού ή ενός τραύματος. Μικροαποτιτανώσεις δημιουργούνται μετά από ένα χειρουργείο γύρω από τα ράμματα ή στην κάψα ενός ενθέματος σιλικόνης. Μικροαποτιτανώσεις δημιουργούνται και στα αγγεία του μαστού και σχετίζονται με καρδιαγγειακά προβλήματα.

Μερικές φορές όμως οι μικροαποτιτανώσεις μπορεί να είναι ένα πρώιμο σημείο καρκίνου του μαστού και γι’ αυτό το λόγο ο ειδικός γιατρός ζητάει επιπλέον εξέταση για να ελέγξει τι είδους αποτιτανώσεις είναι.

Πως βρίσκουμε τις μικροαποτιτανώσεις;

Τις μικροαποτιτανώσεις τις βρίσκουμε συνήθως τυχαία στον προληπτικό μαστογραφικό έλεγχο ή όταν μία γυναίκα κάνει εξετάσεις επειδή ερευνά κάποιο άλλο σύμπτωμα. Στην μαστογραφία εμφανίζονται ως μικρές άσπρες κηλίδες που μπορεί να είναι πολύ μικρές σε μέγεθος ή μεγάλες, να είναι πολλές και διάσπαρτες ή περιορισμένες σε ομάδα. Ο ακτινολόγος θα πρέπει πολύ προσεκτικά να ελέγξει την ύπαρξη μικροαποτιτανώσεων σε μία μαστογραφία και να περιγράψει ακριβώς τον αριθμό, το μέγεθος, το σχήμα και την κατανομή αυτών των μικροαποτιτανώσεων. Με βάση τα χαρακτηριστικά τους κατηγοριοποιούνται ως καλοήθεις, πιθανόν καλοήθεις ή ύποπτες για κακοήθεια. Σωστό είναι, όταν οι μικροαποτιτανώσεις εμφανίζονται ως ομάδα, να γίνεται συμπληρωματική μεγεθυντική μαστογραφία ώστε να είναι δυνατή η καλύτερη αξιολόγηση τους.

Ποιες αποτιτανώσεις είναι ύποπτες για κακοήθεια? 

  1. Άμορφες μικροαποτιτανώσεις, χωρίς καθορισμένο σχήμα ή μορφή.
  2. Αδρές μικροαποτιτανώσεις, κοκκιώδεις, ετερογενείς με ανώμαλο σχήμα και μέγεθος συχνά μεγαλύτερο από 0,5 χιλιοστά.
  3. Λεπτές πλειόμορφες, με διαφορετικό μέγεθος και σχήμα.
  4. Γραμμοειδείς διακλαδιζόμενες. 

Πως αντιμετωπίζουμε τις μικροαποτιτανώσεις του μαστού? 

Οι μικροαποτιτανώσεις του μαστού όταν χαρακτηρίζονται ως «καλοήθεις», δεν χρειάζονται καμία θεραπεία ούτε και ιδιαίτερη παρακολούθηση.

Οι μικροαποτιτανώσεις που χαρακτηρίζονται ως «πιθανόν καλοήθεις» έχουν πιθανότητα 2% να υποκρύπτουν κακοήθεια. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να γίνει παρακολούθηση των μικροαποτιτανώσεων με μαστογραφία κάθε 6 μήνες για ένα χρόνο. Εάν δεν υπάρξει καμία αλλαγή στον αριθμό και το σχήμα των μικροαποτιτανώσεων τότε θα πρέπει να σταματήσει ο εντατικός έλεγχος και η μαστογραφία να γίνεται μία φορά το χρόνο όπως σε κάθε γυναίκα που υποβάλλεται σε προληπτικό έλεγχο.

Οι μικροαποτιτανώσεις που χαρακτηρίζονται «ως πιθανόν κακοήθεις» έχουν πάνω από 50% πιθανότητα να αποτελούν σημείο πρώιμου καρκίνου του μαστού. Στην περίπτωση αυτή είναι απαραίτητο να γίνει βιοψία στην περιοχή του μαστού που εμφανίζονται οι μικροαποτιτανώσεις. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αφαιρεθεί ιστός που να περιλαμβάνει τις μικροαποτιτανώσεις.

Πως γίνεται η βιοψία των μικροαποτιτανώσεων? 

Εάν οι μικροαποτιτανώσεις βρίσκονται σε μόρφωμα που φαίνεται στον υπέρηχο τότε η βιοψία γίνεται εύκολα με κόπτουσα βελόνα (core biopsy) υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση με τοπική αναισθησία στο ιατρείο.

Εάν οι μικροαποτιτανώσεις αποτελούν μία μικρή ομάδα 1-2 εκατοστά που φαίνεται μόνο στην μαστογραφία, τότε η βιοψία γίνεται με μαμοτόμο ή συσκευή ραδιοσυχνοτήτων (BLES), με τοπική αναισθησία σε κλινική.

Εάν το αποτέλεσμα της βιοψίας με τις παραπάνω μεθόδους είναι θετικό για κακοήθεια τότε πρέπει να ακολουθήσει χειρουργική αφαίρεση μιας ευρύτερης περιοχής γύρω από το σημείο που έγινε η βιοψία για να εξασφαλιστούν καθαρά όρια.

Εάν οι μικροαποτιτανώσεις καταλαμβάνουν μεγαλύτερη έκταση ή βρίσκονται κοντά στο δέρμα, τότε η βιοψία γίνεται χειρουργικά με γενική αναισθησία σε κλινική. Πριν από το χειρουργείο τοποθετείται με την βοήθεια του μαστογράφου ένα λεπτό σύρμα «οδηγός» (wire hook) στο σημείο που βρίσκονται οι μικροαποτιτανώσεις το οποίο βοηθά τον χειρουργό να εντοπίσει το σημείο του μαστού που πρέπει να αφαιρέσει.  Εάν η βιοψία είναι θετική για κακοήθεια, και τα χειρουργικά όρια καθαρά, σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να μην χρειάζεται επιπλέον χειρουργική παρέμβαση και η ίδια η βιοψία να είναι θεραπευτική. 

Τι πρέπει να προσέχετε 

Οι καλοήθεις μικροαποτιτανώσεις του μαστού δεν εξαλλάσσονται και δεν αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού. Μπορεί όμως στην περιοχή που βρίσκονται με το χρόνο να μας ξεγελάσουν, και κάποια στιγμή να υποκρύπτουν ή να συνυπάρχουν με έναν καρκίνο. Ακόμη, μπορεί ο καρκίνος να εμφανιστεί σε κάποιο άλλο σημείο του μαστού. Για το λόγο αυτό δεν πρέπει να αμελείτε ποτέ την αυτοψηλάφηση και τον ετήσιο προληπτικό έλεγχο με μαστογραφία και κλινική εξέταση από ειδικό γιατρό.