Τι είναι ογκοπλαστική χειρουργική

Ογκοπλαστική ονομάζεται η χειρουργική μέθοδος κατά την οποία επιτυγχάνεται η θεραπεία του καρκίνου του μαστού με ταυτόχρονα καλό αισθητικό αποτέλεσμα. Καθώς οι περισσότερες θεραπευτικές επεμβάσεις περιλαμβάνουν την τοπική εκτομή του όγκου και όχι τη μαστεκτομή, είναι σημαντικό να μην υπάρχει μετεγχειρητικά δυσμορφία ή εμφανές έλλειμμα στον εναπομείναντα μαστό.

Στην ογκοπλαστική εφαρμόζεται ένα ευρύ φάσμα χειρουργικών τεχνικών μετάθεσης και αναδιανομής του μαζικού ιστού με στόχο να αποκατασταθεί το σχήμα και ο όγκος του μαστού με τον καλύτερο και ασφαλέστερο ογκολογικά τρόπο. Συχνά περιλαμβάνει και διόρθωση της ασυμμετρίας που δημιουργείται στον ετερόπλευρο μαστό με μειωτική ή ανορθωτική επέμβαση.

Στις περιπτώσεις που επιλέγεται η μαστεκτομή, η επανορθωτική χειρουργική με εξελιγμένες τεχνικές δίνει την δυνατότητα αποκατάστασης του χειρουργημένου μαστού είτε χρησιμοποιώντας αλλοπλαστικά δηλαδή ξένα υλικά όπως διατατήρες, ενθέματα σιλικόνης και ειδικά πλέγματα είτε αυτόλογους ιστούς δηλαδή ιστούς από το σώμα της ασθενούς όπως την κοιλιά, την ράχη, τους γλουτούς κλπ.

Άμεση αποκατάσταση μετά τη μαστεκτομή

Η αποκατάσταση του μαστού μπορεί να γίνει στον ίδιο χρόνο αμέσως μετά τη μαστεκτομή. Η πιο ευρέως διαδεδομένη μέθοδος είναι η τοποθέτηση ενθέματος σιλικόνης κάτω από το μείζονα θωρακικό μυ. Η επέμβαση πραγματοποιείται μετά από υποδόρια μαστεκτομή ή μαστεκτομή διατήρησης δέρματος. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το μέγεθος του μαστού που πρόκειται να δημιουργηθεί να είναι μικρό, γιατί ο μυς δεν έχει μεγάλη δυνατότητα άμεσης διάτασης. Συχνά η επέμβαση αυτή συνοδεύεται με μειωτική ή ανορθωτική επέμβαση στον άλλο μαστό για επίτευξη συμμετρίας.

Τα πλεονεκτήματα της αποκατάστασης σε ένα χρόνο με ένθεμα σιλικόνης είναι:

Σχετικά απλούστερη επέμβαση

Εύκολη ανάνηψη

Μικρός χρόνος νοσηλείας

Άμεση αποκατάσταση μαστού μετά από  υποδόρια μαστεκτομή με ένθεμα σιλικόνης και πλέγμα

Η άμεση αποκατάσταση μαστού μετά από  υποδόρια μαστεκτομή μπορεί να εφαρμοστεί σήμερα ακόμη και σε γυναίκες με μεγάλο ή και πτωτικό μαστό σε ένα χειρουργείο χωρίς την χρήση διατατήρα ιστών .

Αμέσως μετά την υποδόρια μαστεκτομή διατέμνουμε τον μείζονα θωρακικό μυ από την κατάφυσή του και τοποθετούμε ένα  ειδικό πλέγμα το οποίο καθηλώνεται με ράμματα στο κάτω άκρο του μυός και στο θωρακικό τοίχωμα στην θέση της υπομαστικής πτυχής. Με αυτόν τρόπο δημιουργείται  ευρεία τσέπη η οποία μπορεί να φιλοξενήσει  ένα ένθεμα σιλικόνης μεγέθους μέχρι και 400cc (μέγεθος μαστού- Cup D).

Τι είναι το πλέγμα

Πρόκειται για τμήμα ιστού το οποίο είναι είτε συνθετικό είτε βιολογικό. Το πλέγμα έχει την δυνατότητα όχι μόνο να δημιουργεί μία ευρεία τσέπη για το ένθεμα σιλικόνης αλλά ισχυροποιεί το υποδόριο του μαστού για να μπορεί να κρατήσει το βάρος του ενθέματος  σιλικόνης.

Συνθετικά πλέγματα:

δημιουργούνται από συνθετικά υλικά τα οποία είτε απορροφούνται από τους γειτονικούς ιστούς στους οποίους τοποθετούνται  (Vicryl, TIGR  ), είτε δεν απορροφούνται αλλά ενσωματώνονται με τους ιστούς (προπυλένιο με επικάλυψη τιτανίου –TiLoop).

Βιολογικά πλέγματα:

δημιουργούνται  με ειδική επεξεργασία είτε από ανθρώπινο πτωματικό δερματικό ιστό (Alloderm, Allomax, DermaCell) ,είτε από δέρμα χοίρου (Strattice, Permacol), είτε από δέρμα βόιο (SurgiMend), είτε από βόιο περικάρδιο (Veritas).

 

Πότε επιλέγουμε την άμεση αποκατάσταση μαστού με χρησιμοποίηση πλέγματος

 • Υποδόρια μαστεκτομή για καρκίνο σταδίου I-II
 • Υποδόρια προφυλακτική μαστεκτομή
 • Όταν δεν πρόκειται να ακολουθήσει ακτινοθεραπεία
 • Σε μαστό Cup A-C.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της άμεσης αποκατάστασης μαστού με πλέγμα

 • Ένα χειρουργείο μόνο
 • Λιγότερες μέρες νοσηλείας
 • Μικρότερο κόστος
 • Μεγαλύτερος κάτω πόλος στον μαστό
 • Καλύτερη κινητικότητα του μαστού

Ποια είναι τα μειονεκτήματα της άμεσης αποκατάστασης μαστού με πλέγμα

Αυξημένος κίνδυνος επιπλοκών:

 • Σέρωμα
 • Αιμάτωμα
 • Επιμόλυνση

Διαβάστε επίσης: Νέα Εποχή στη μέθοδο αποκατάστασης του μαστού μετά από υποδόρια μαστεκτομή | Πλέγμα Τσέπη – Στηθόδεσμος (TiLOOP Bra Pocket)

Η τσέπη- στηθόδεσμος είναι  μία τσέπη κατασκευασμένη από ειδικό τιτανιωμένο πλέγμα πολυπροπυλενίου, το οποίο μετά από υποδόρια μαστεκτομή καθηλώνεται  με ράμματα πάνω στον μείζονα θωρακικό μυ κάτω από το δέρμα του μαστού και φιλοξενεί – στηρίζει το ένθεμα σιλικόνης  με τον ίδιο τρόπο που ο μαστός στηρίζεται μέσα σε ένα στηθόδεσμο. Έτσι αντικαθίσταται πλήρως το μαζικό παρέγχυμα που έχει αφαιρεθεί με την υποδόρια μαστεκτομή.

Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι συντριπτικά! – Ενημερωθείτε εδώ

Η ΜΈΘΟΔΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΌΝΟ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΑΣΤΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥΣ ΜΑΣΤΟΥ | Επικοινωνήστε μαζί μας


Αποκατάσταση μαστού σε δύο στάδια με τοποθέτηση διατατήρων ιστών

Η αποκατάσταση μαστού σε δύο στάδια περιλαμβάνει:

Πρώτο στάδιο:

Την τοποθέτηση μιας ειδικής συσκευής διάτασης κάτω από το μυ αμέσως μετά την μαστεκτομή, η οποία σταδιακά γεμίζει με φυσιολογικό ορό μέσω μιας θύρας που τοποθετείται υποδορίως. Ο μυς και το δέρμα διατείνονται σταδιακά μέχρι να δημιουργηθεί ο νέος μαστός στο επιθυμητό μέγεθος και σχήμα.

Δεύτερο στάδιο:

Μετά από 3 μήνες όταν δεν απαιτείται χημειοθεραπεία ή 6 μήνες μετά την ολοκλήρωση των χημειοθεραπειών, η ασθενής οδηγείται πάλι στο χειρουργείο. Από μία μικρή τομή στην ουλή του προηγούμενου χειρουργείου αφαιρείται ο διατατήρας ιστών και αντικαθίσταται από ένθεμα σιλικόνης το οποίο προσδίδει  φυσικό σχήμα και προσομοιάζει με έναν φυσιολογικό μαστό.

Τα πλεονεκτήματα της αποκατάστασης σε δύο στάδια είναι:

Καλύτερη διάταση των ιστών που επιτρέπει τη δημιουργία μεγάλου μαστού

Δυνατότητα διόρθωσης πιθανών ατελειών από την αρχική τοποθέτηση

Καλύτερη συμμετρία με τον ετερόπλευρο μαστό

Τύποι ενθεμάτων

Υπάρχουν σήμερα πολλοί διαφορετικοί τύποι ενθεμάτων σιλικόνης σε όλα τα μεγέθη που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση του μαστού μετά από μαστεκτομή.

Όσον αφορά την σύστασή τους:

Ένθεμα σιλικόνης που περιέχει νερό

Ένθεμα σιλικόνης που περιέχει υγρό σιλικόνη

Ένθεμα σιλικόνης που περιέχει συμπαγούς υφής σιλικόνη

Το καλύτερο και ασφαλέστερο ένθεμα σιλικόνης είναι αυτό που περιέχει συμπαγούς υφής σιλικόνη καθώς προσδίδει καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα και έχει ελάχιστες πιθανότητες ρήξης.

Όσον αφορά το σχήμα:

Στρογγυλό

Ανατομικό

Όσον αφορά το μέγεθος:

Μικρής και μεγάλης προβολής

Μικρού και μεγάλου εύρους

Μικρού και μεγάλου ύψους

Καθυστερημένη αποκατάσταση μετά από μαστεκτομή

Μερικές γυναίκες επιλέγουν την χειρουργική αποκατάσταση του μαστού σε δεύτερο χρόνο. Όταν δηλαδή ολοκληρωθεί η θεραπεία για τον καρκίνο του μαστού και αισθανθούν και πάλι υγιείς και ασφαλείς. Τότε ανάλογα με το μέγεθος του άλλου μαστού και την ποιότητα των μυών του θώρακα πραγματοποιείται είτε η αποκατάσταση του μαστού σε έναν χρόνο με ένθεμα σιλικόνης είτε η αποκατάσταση σε δύο χρόνους με τοποθέτηση διατατήρα ιστών.

Πλεονέκτημα στην καθυστερημένη αποκατάσταση είναι ότι η αποθεραπευμένη γυναίκα δεν έχει το άγχος της νόσου και τις πιθανές επιπλοκές μιας επιπλέον επέμβασης αισθητικού χαρακτήρα, που θα μπορούσαν να καθυστερήσουν την ολοκλήρωση της θεραπείας της.

Μειονέκτημα όμως είναι τα περισσότερα χειρουργεία, η μεγαλύτερη νοσηρότητα και η καθυστέρηση στην αποκατάσταση της εικόνας της γυναίκας, γεγονός που επηρεάζει βαθιά την ψυχολογία της και την καθημερινότητά της.

Αποκατάσταση μαστού μετά από μαστεκτομή και ακτινοθεραπεία

Η ακτινοθεραπεία που σε κάποιες περιπτώσεις εφαρμόζεται συμπληρωματικά στην θεραπεία του καρκίνου του μαστού προκαλεί σοβαρές ζημιές στους ιστούς. Το δέρμα γίνεται σφιχτό, χάνει την ελαστικότητα και την διατασιμότητά του. Οι μυς κάτω από το δέρμα παθαίνουν ίνωση και η χρησιμοποίηση διατατήρων ιστών δυσχεραίνεται και συχνά δεν ωφελεί. Η επιλογή ασθενών για αποκατάσταση μαστού με διατατήρα ιστών μετά από ακτινοθεραπεία θα πρέπει να γίνεται πολύ προσεκτικά γιατί ένα κακό αισθητικό αποτέλεσμα προσφέρει μεγάλη απογοήτευση και θλίψη στην γυναίκα.

Η καλύτερη επιλογή αποκατάστασης μαστού μετά από ακτινοθεραπεία είναι η χρησιμοποίηση αυτόλογων ιστών δηλαδή ιστών της ίδιας της ασθενούς από άλλα σημεία του σώματός της.

Αποκατάσταση μαστού με αυτόλογους ιστούς

Τα τελευταία χρόνια μία σειρά από εξελιγμένες τεχνικές είναι διαθέσιμες στα χέρια των χειρουργών προσφέροντας σε κάθε γυναίκα που έχει υποβληθεί σε μαστεκτομή την δυνατότητα επανόρθωσης του χαμένου μαστού της.

Οι πιο δημοφιλείς τεχνικές είναι:

 • Αποκατάσταση μαστού με μυοδερματικό κρημνό από την ράχη είτε σε συνδυασμό με σιλικόνη είτε όχι
 • Αποκατάσταση μαστού με μυοδερματικό κρημνό από την κοιλιά
 • Αποκατάσταση μαστού με μυοδερματικό κρημνό από τους γλουτούς

Οι επεμβάσεις αυτές είναι πολύωρες και με μεγάλο χρόνο ανάνηψης. Ωστόσο η χρησιμοποίηση κρημνών (ιστών) από το ίδιο το σώμα της ασθενούς δίνει πιο φυσικό αποτέλεσμα από την χρήση ξένων σωμάτων και πολλές φορές διορθώνει αισθητικά σημεία του σώματος στα οποία υπάρχει περίσσεια λίπους.

Αποκατάσταση μαστού με Lipofilling

Είναι γνωστό ότι όταν μετά τη μαστεκτομή ακολουθεί ακτινοθεραπεία η αποκατάσταση του μαστού είναι δυσχερής. Οι ακτινοβολημένοι ιστοί χάνουν την διατασιμότητά τους, γίνονται ανελαστικοί με αποτέλεσμα συχνά οι προσπάθειες αποκατάστασης με διατατήρα ιστών και στη συνέχεια με τοποθέτηση ενθεμάτων σιλικόνης να αποτυγχάνουν. Συχνά η αποκατάσταση γινόταν με χρήση δερμομυϊκών κρημνών κυρίως από την ράχη της γυναίκας. Στην Κλινική μας εφαρμόζουμε μία νέα τεχνική αποκατάστασης του μαστού μετά από ακτινοθεραπεία με την οποία δεν χρειάζεται να θυσιάσουμε τον ραχιαίο μύ. Πρόκειται για την σταδιακή μεταφορά λίπους από διάφορα σημεία του σώματος (κοιλιά, γλουτούς) στον μαστό. Τα λιποκύτταρα εμπεριέχουν βλαστοκύτταρα τα οποία αναζοωγονούν και εμπλουτίζουν τους ιστούς στους οποίους μεταμοσχεύονται. Με τον τρόπο αυτό οι ακτινοβολημένοι ιστοί ανακτούν την ελαστικότητα και σφριγηλότητά τους και καθίστανται ικανοί να φιλοξενήσουν έναν διατατήρα ιστών. Σε πολλές περιπτώσεις εφόσον το μέγεθος του υγιούς ετερόπλευρου μαστού δεν είναι μεγάλο η αποκατάσταση επιτυγχάνεται άμεσα με τοποθέτηση ενθέματος σιλικόνης. Η τεχνική αυτή εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια στo Paris Breast Center από την ομάδα του Kriishna Clough. Μετά από ειδική εκπαίδευση φέραμε την τεχνική αυτή στην Ελλάδα και την εφαρμόσαμε με πολλή μεγάλη επιτυχία στις ασθενείς μας. Είμαστε η μοναδική Κλινική στην Ελλάδα που προσφέρει στις γυναίκες όλες τις δυνατότητες χειρουργικής θεραπείας και αποκατάστασης μαστού με τον πιο σύγχρονο τρόπο.