Η τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίου (P.E.T.) είναι μια απεικονιστική τεχνική της πυρηνικής ιατρικής η οποία παρέχει ανατομικές και λειτουργικές πληροφορίες για έναν οργανισμό, με στόχο τη διάγνωση παθολογικών καταστάσεων. Η χρησιμότητα της τεχνικής δεν περιορίζεται μόνο στην αναγνώριση παθολογικών εστιών αλλά συμβάλλει επιπλέον στο σχεδιασμό μιας θεραπείας.

Κατά την εξέταση χορηγείται στον ασθενή ένα ραδιοφάρμακο το οποίο καθηλώνεται εκεί που υπάρχει παθολογική εστία. Το ραδιοφάρμακο διασπάται εκπέμποντας ποζιτρόνια (σωματίδια β+)  τα οποία αλληλεπιδρούν με τα ηλεκτρόνια του ιστού και δημιουργούν ακτίνες -γ (φωτόνια).

Εξωτερικοί ανιχνευτές ακτινοβολίας ανιχνεύουν τα φωτόνια και με υπολογιστικές μεθόδους παράγεται η τομογραφική εικόνα.

Τα σύγχρονα συστήματα είναι τα PET-CT τα οποία κάνουν συγχρόνως την διαδικασία του PET και του CT (computed tomography). Αυτό αυξάνει την ακρίβεια των ανατομικών στοιχείων και την αξιοπιστία της διάγνωσης με αποτέλεσμα την μείωση της ταλαιπωρίας των ασθενών από επαναλαμβανόμενες εξετάσεις.

Η  Συμβολή της μεθόδου PET στην ογκολογία είναι σημαντική γιατί:

* αναγνωρίζει το είδος του όγκου (καλοήθης/κακοήθης)

* παρέχει πλήρη και ολόσωμο έλεγχο για πιθανή μετάσταση

* αξιολογεί την αποτελεσματικότητα της θεραπείας και συμβάλλει στην επιλογή της