Στάδιο Ι

Το οίδημα είναι αναστρέψιμο και υποχωρεί με ανύψωση του άκρου. Η πίεση με το δάκτυλο προκαλεί αποτύπωμα στο χέρι.

Στάδιο ΙΙ

Το οίδημα είναι μη αναστρέψιμο και η δημιουργία αποτυπώματος σε πίεση προοδευτικά δυσχεραίνει.

Στάδιο ΙΙΙ

Λεμφοστατική ελεφαντίαση. Εκσεσημασμένη αύξηση του οιδήματος, πάχυνση και σκλήρυνση του δέρματος, κίνδυνος ανάπτυξης σαρκωμάτων.

Προδιαθεσιακοί παράγοντες ανάπτυξης δευτερογενούς λεμφοιδήματος

 • Παχυσαρκία
 • Προχωρημένος καρκίνος κατά τη διάγνωση
 • Αφαίρεση μεγάλου αριθμού λεμφαδένων
 • Μετεγχειρητική ακτινοθεραπεία
 • Μετεγχειρητικές λοιμώξεις
 • Καθυστερημένη επούλωση

Θεραπεία δευτερογενούς λεμφοιδήματος

Η θεραπεία του δευτερογενούς λεμφοιδήματος επιτυγχάνεται από ειδικό φυσιοθεραπευτή λεμφοιδήματος με έναν συνδυασμό μεθόδων που είναι:

 • Συμπιεστική περίδεση με ειδικούς ανελαστικούς επιδέσμους
 • Λεμφική μάλαξη δια χειρός
 • Υγιεινή του δέρματος
 • Κινησιοθεραπεία
 • Παλμικά μαγνητικά πεδία
 • Κυκλοφορητής άκρου

Διαβάστε περισσότερα: