• Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, Μέλος
  • Ιατρικός Σύλλογος Μεγάλης Βρετανίας GMC (General Medical Council – England, Wales and Scotland), Μέλος
  • EUSOMA (European Society of Breast Cancer Specialist), Μέλος
  • Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία, Μέλος
  • Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία Μαστού
  • Ελληνική και Διεθνής Εταιρεία Μοριακής και Γονιδιακής Ιατρικής και Έρευνας (Ε.Δ.Ε.Μ.Γ.Ι.Ε.), Μέλος
  • Ελληνική Λεμφολογική Εταιρεία, Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής
  • Ελληνική και Διεθνής Εταιρεία Μοριακά Στοχευμένων Θεραπειών, Μέλος
  • Επιστημονική Επιτροπή του Forum των W4O Hellas-Γυναίκες στην Ογκολογία, Μέλος
  • Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, Τακτικό Μέλος