Το ανθρώπινο σώμα αποτελείται από κύτταρα. Τα κύτταρα αυτά μεγαλώνουν, διαιρούνται και δημιουργούν νέα κύτταρα σύμφωνα με τις ανάγκες του οργανισμού. Κάποια κύτταρα γερνάνε ή καταστρέφονται και αντικαθίστανται από νέα υγιή κύτταρα. Όταν αναπτύσσεται καρκίνος αυτή η φυσιολογική διαδικασία σταματά. Τα κύτταρα γίνονται ανώμαλα, πολλαπλασιάζονται γρήγορα, τα γερασμένα ή κατεστραμμένα κύτταρα δεν πεθαίνουν, επιβιώνουν και αναπτύσσονται σε βάρος των υγιών κυττάρων. Τα καρκινικά κύτταρα δημιουργούν μία συμπαγή μάζα στο σημείο που αναπτύσσονται, διηθούν τους γύρω ιστούς, αναπτύσσουν δική τους αγγείωση για να τρέφονται και να μεγαλώνουν. Τα κύτταρα αυτά έχουν μηχανισμούς που παραλύουν την φυσική άμυνα του οργανισμού απέναντι στους βλαβερούς παράγοντες γι΄αυτό και δεν καταστρέφονται. Έχουν την δυνατότητα να ταξιδέψουν μέσα από τα αιμοφόρα αγγεία και τα λεμφαγγεία σε απομακρυσμένα σημεία του σώματος και έτσι να δώσουν μεταστάσεις – δηλαδή να αναπτύξουν νέες εστίες μακριά από το σημείο όπου πρωτοδημιουργήθηκαν. 

Πως δημιουργείται ο καρκίνος

Ο καρκίνος είναι γονιδιακή νόσος. Δημιουργείται από βλάβες στα γονίδια που ελέγχουν την κυτταρική λειτουργία και κυρίως την αύξηση και τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων στον οργανισμό μας. Τις γονιδιακές αυτές βλάβες μπορεί ένα άτομο να τις κληρονομήσει από τους γονείς του ή να δημιουργηθούν τυχαία στην διάρκεια της ζωής του από διάφορους βλαβερούς περιβαλλοντικούς παράγοντες.

Πως δημιουργείται ο καρκίνος του μαστού

Ο μαστός είναι ένας αδένας που περικλείεται από λίπος και συνδετικό ιστό. Ο αδένας αποτελείται από λόβια (μικρούς κυψελοειδείς χώρους) και τους γαλακτοφόρους πόρους (μικρά σωληνάρια) οι οποίοι ξεκινούν από τα λόβια και καταλήγουν στη θηλή. Μέσα στα λόβια δημιουργείται το γάλα το οποίο μεταφέρεται με τους γαλακτοφόρους πόρους στη θηλή. Ο αυλός των γαλακτοφόρων πόρων και οι κυψελοειδείς χώροι των λοβίων του μαστού επαλείφονται από επιθηλιακά κύτταρα.  Ο καρκίνος του μαστού δημιουργείται στα επιθηλιακά κύτταρα των λοβίων και των πόρων. Ο καρκίνος που αναπτύσσεται στα λόβια ονομάζεται λοβιακός καρκίνος του μαστού. Ο καρκίνος που αναπτύσσεται στους γαλακτοφόρους πόρους ονομάζεται πορογενής καρκίνος του μαστού.

Ο καρκίνος του μαστού δεν είναι ίδιος σε όλες τις γυναίκες. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη, με διαφορετικά χαρακτηριστικά και ιδιαίτερους τρόπους ανάπτυξης και συμπεριφοράς. Κάθε καρκίνος του μαστού έχει την δική του ξεχωριστή ταυτότητα, το δικό του μοριακό προφίλ και αντιμετωπίζεται διαφορετικά. Η γνώση της ταυτότητας του καρκίνου μας βοηθάει να σχεδιάσουμε αποτελεσματικά την θεραπεία του.