Ογκοπλαστική ονομάζεται η χειρουργική μέθοδος κατά την οποία επιτυγχάνεται η θεραπεία του καρκίνου του μαστού με ταυτόχρονα καλό αισθητικό αποτέλεσμα. Καθώς οι περισσότερες θεραπευτικές επεμβάσεις περιλαμβάνουν την τοπική εκτομή του όγκου και όχι τη μαστεκτομή, είναι σημαντικό να μην υπάρχει μετεγχειρητικά δυσμορφία ή εμφανές έλλειμμα στον εναπομείναντα μαστό.

Στην ογκοπλαστική εφαρμόζεται ένα ευρύ φάσμα χειρουργικών τεχνικών μετάθεσης και αναδιανομής του μαζικού ιστού με στόχο να αποκατασταθεί το σχήμα και ο όγκος του μαστού με τον καλύτερο και ασφαλέστερο ογκολογικά τρόπο. Συχνά περιλαμβάνει και διόρθωση της ασυμμετρίας που δημιουργείται στον ετερόπλευρο μαστό με μειωτική ή ανορθωτική επέμβαση.

Στις περιπτώσεις που επιλέγεται η μαστεκτομή, η επανορθωτική χειρουργική με εξελιγμένες τεχνικές δίνει την δυνατότητα αποκατάστασης του χειρουργημένου μαστού είτε χρησιμοποιώντας αλλοπλαστικά δηλαδή ξένα υλικά όπως διατατήρες, ενθέματα σιλικόνης και ειδικά πλέγματα είτε αυτόλογους ιστούς δηλαδή ιστούς από το σώμα της ασθενούς όπως την κοιλιά, την ράχη, τους γλουτούς κλπ.