Υπάρχουν σήμερα πολλοί διαφορετικοί τύποι ενθεμάτων σιλικόνης σε όλα τα μεγέθη που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση του μαστού μετά από μαστεκτομή.

Όσον αφορά την σύστασή τους:

Ένθεμα σιλικόνης που περιέχει νερό

Ένθεμα σιλικόνης που περιέχει υγρό σιλικόνη

Ένθεμα σιλικόνης που περιέχει συμπαγούς υφής σιλικόνη

Το καλύτερο και ασφαλέστερο ένθεμα σιλικόνης είναι αυτό που περιέχει συμπαγούς υφής σιλικόνη καθώς προσδίδει καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα και έχει ελάχιστες πιθανότητες ρήξης.

Όσον αφορά το σχήμα:

Στρογγυλό

Ανατομικό

Όσον αφορά το μέγεθος:

Μικρής και μεγάλης προβολής

Μικρού και μεγάλου εύρους

Μικρού και μεγάλου ύψους