• Μετάφραση του κεφαλαίου “Μαστός” για την Ελληνική έκδοση του βιβλίου “Σύγχρονη Χειρουργική Θεραπευτική” του John L. Cameron. Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης, Τόμος I, 2010.
  • Combined therapies for triple-negative breast cancer and future directions, A. Pazaiti, Ian Fentiman, Chapter 10. e-Book: “Advances in the management of Triple-negative breast cancer“, edited by Dr Clifford A. Hudis and Dr Tiffany A. Traina, Future Science Group, Nov. 2011.
  • Συμμετοχή στην έκδοση: “Εθνικές Κατευθυντήριες Οδηγίες (Guidelines) στην Χειρουργική Ογκολογία του Μαστού” στο κεφάλαιο «Αντιμετώπιση Ασθενούς με Καρκίνο Μαστού από ομάδα Ειδικοτήτων (Multidisciplinary Approach) : Προσωπικό». Επιμέλεια Α’ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθ/της Γ. Ζωγράφος. Εκδόσεις Πασχαλίδης, 2013.